bản tin

Tủ gỗ tự nhiên

Tủ gỗ tự nhiên

Cách hiển thị
sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang

Tủ gỗ Hương Đá đẹp

Tủ được sản xuất từ gỗ Hương Đá Tech cao cấp. Kích thước: Rộng 195 x Cao 260 x Sâu 60 (cm) được thiết kế 2 tầng. Bảo hành 12 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.
13.500.000,00 ₫

Tủ gỗ Xoan Đào 4 cánh đẹp

Tủ được sản xuất từ gỗ Xoan Đào kết hợp gỗ polywood cao cấp. Kích thước: Rộng 235 x Cao 260 x Sâu 60 (cm) được thiết kế 2 tầng. Bảo hành 36 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.
11.500.000,00 ₫

Tủ gỗ Xoan Đào 5 cánh đẹp

Tủ được sản xuất từ gỗ Xoan Đào kết hợp gỗ Tech cao cấp. Bảo hành 36 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.
9.000.000,00 ₫

TỦ QUẦN ÁO 3 CÁNH GỖ CAO CẤP

Tủ được sản xuất từ gỗ teck Xoan Đào cao cấp. Kích thước: Rộng 155 x Cao 260 x Sâu 60 (cm) được thiết kế 2 tầng. Bảo hành 36 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội
9.500.000,00 ₫

TỦ QUẦN ÁO 3 CÁNH XOAN

Tủ được sản xuất từ gỗ tech Xoan Đào cao cấp. Bảo hành 36 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.
7.000.000,00 ₫

TỦ QUẦN ÁO 4 CÁNH GỖ CAO CẤP

Tủ được sản xuất từ gỗ teck Sồi cao cấp. Kích thước: Rộng 195 x Cao 260 x Sâu 60 (cm) được thiết kế 2 tầng. Bảo hành 12 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.
11.500.000,00 ₫

TỦ QUẦN ÁO 5 CÁNH ĐẸP GỖ LÁT TECH

Tủ được sản xuất từ gỗ Lát Tech cao cấp. Kích thước: Rộng 235 x Cao 260 x Sâu 60 (cm) được thiết kế 2 tầng. Bảo hành 36 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.
14.000.000,00 ₫

TỦ QUẦN ÁO 5 CÁNH GỖ XOAN ĐÀO

Tủ được sản xuất từ gỗ Xoan Tech cao cấp. Kích thước: Rộng 235 x Cao 260 x Sâu 60 (cm) được thiết kế 2 tầng. Bảo hành 12 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.
12.500.000,00 ₫

TỦ QUẦN ÁO CÁNH LÙA GỖ SỒI NGA

Tủ được sản xuất từ gỗ Sồi Nga tự nhiên 100%. Kích thước: Rộng 180 x Cao 200 x Sâu 60 (cm). Bảo hành 12 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội
12.000.000,00 ₫

TỦ QUẦN ÁO ĐẸP GỖ HƯƠNG XÁM

Tủ được sản xuất từ gỗ Tech Hương Xám cao cấp. Kích thước: Rộng 235 x Cao 205 x Sâu 60 (cm). Bảo hành 36 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.
1.000.000,00 ₫

TỦ QUẦN ÁO GỖ ĐINH HƯƠNG CAO CẤP

Tủ được sản xuất từ gỗ Tech Đinh Hương cao cấp. Kích thước: Rộng 235 x Cao 205 x Sâu 60 (cm). Bảo hành 12 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội
10.000.000,00 ₫

Tủ quần áo gỗ Hương Xám đẹp

Tủ được sản xuất từ gỗ Hương Xám Tech cao cấp. Kích thước: Rộng 235 x Cao 260 x Sâu 60 (cm) được thiết kế 2 tầng. Bảo hành 36 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.
13.500.000,00 ₫

Tủ quần áo gỗ Hương Xám đẹp

Tủ được sản xuất từ gỗ Hương Xám Tech cao cấp. Kích thước: Rộng 195 x Cao 260 x Sâu 60 (cm) được thiết kế 2 tầng. Bảo hành 36 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.
12.000.000,00 ₫

TỦ QUẦN ÁO GỖ SỒI 3 CÁNH

Tủ được sản xuất từ gỗ tech Sồi cao cấp. Kích thước: Rộng 155 x Cao 260 x Sâu 60 (cm) được thiết kế 2 tầng. Bảo hành 12 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.
9.500.000,00 ₫

TỦ QUẦN ÁO GỖ SỒI MÀU ÓC CHÓ

Tủ được sản xuất từ gỗ Sồi tự nhiên kết hợp gỗ Tech. Bảo hành 36 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội
7.500.000,00 ₫

TỦ QUẦN ÁO GỖ SỒI NGA CÁNH TRƯỢT

Tủ được sản xuất từ gỗ Sồi Nga tự nhiên 100%. Kích thước: Rộng 120 x Cao 210 x Sâu 62 (cm). Bảo hành 12 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội
10.000.000,00 ₫

TỦ QUẦN ÁO GỖ XOAN ĐẸP 4 CÁNH

Tủ được sản xuất từ gỗ tech Xoan Đào cao cấp. Bảo hành 36 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.
8.000.000,00 ₫

TỦ QUẦN ÁO HƯƠNG XÁM 4 CÁNH ĐẸP

Tủ được sản xuất từ gỗ Hương Xám cao cấp. Kích thước: Rộng 195 x Cao 205 x Sâu 60 (cm). Bảo hành 12 tháng, miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội.
9.000.000,00 ₫