bản tin

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (ĐIỀU 68 ĐẾN ĐIỀU 73) CỦA NỘI THẤT SÔNG HỒNG
a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ khách hàng.
Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp và không bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Và hỗ trợ trong quá trình giao hàng.
b) Phạm vi sử dụng thông tin:
Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng đúng mục đích như thỏa thuận trong hợp đồng (biên bản đồng ý), không sử dụng vào các mục đích sai trái, làm tổn hại đến khách hàng.
Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên
Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng
Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán
Gửi các thông báo về các hoạt động trên website
c) Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ.
Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.
d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:
Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
Ban quản trị.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng
Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Cửa hàng nội thất Sông Hồng.
Địa chỉ:  Số A80 ngõ 1 khu đấu giá Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0822838828 – Kinh Doanh
Email: noithatsonghong86@gmail.com
Website: https://noithatsonghong.com
         https://noithatsonghong.vn